รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การพิสูจน์ลูกผสมระหว่างยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ผู้แต่ง สุธีร์ ดวงใจ และ สมคิด สิริพฒนดิลก
ปีที่เผยแพร่ 2548
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม สุธีร์ ดวงใจ และ สมคิด สิริพฒนดิลก. 2548. การพิสูจน์ลูกผสมระหว่างยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส และยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ. วารสารวนศาสตร์ 24: 13-25.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

การประยุกต์ใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดีในการตรวจสอบความเป็นลูกผสมข้ามชนิดพันธุ์ระหว่างยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จำนวน 50 ต้น พบว่ามีไพรเมอร์จำนวน 15 ชนิดที่สามารถใช้ตรวจสอบความเป็นลูกผสมของยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส และยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอยืนยันลูกผสมที่ทำการตรวจสอบเป็นลูกผสมข้ามชนิดที่แท้จริงของยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส สายต้น T5 และยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา สายต้น Uro-M ซึ่งสอดคล้องกับรูปร่างของใย สีของยอดอ่อนและทรงพุ่ม


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง