รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การกระจายรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แต่ง รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์, นิติกร กวนคอนสาร
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม รุ่งเรือง พูลศิริ, พิธีกร สุภาวงศ์ และ นิติกร กวนคอนสาร. 2552. การกระจายรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวนศาสตร์ 28 (3): 47-59.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

การกระจายรากไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนาในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการศึกษาในแปลงทดสอบสายต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกบนคันนา อำเภอสนามชัยเขต ในการทดลองนี้ใช้สายต้นยูคาลิปตัสทั้งสิ้น 4 สายต้น คือ K7, K51, K58 และ K59 โดยสายต้นยูคาลิปตัสปลูกบนคันนาแถวเดียวด้วยระยะห่างระหว่างต้น 1.0 เมตร อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปี 6 เดือน ทำการเลือกต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยจำนวน 3 ต้น ในแต่ละช่วงอายุ


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]