รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ
ผู้แต่ง ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ปีที่เผยแพร่ 2556
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก. 2556. ไผ่พืชมหัศจรรย์จริงหรือ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21(2) : 179-185.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง ไผ่รวก ไผ่หวาน
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

ไม้ไผ่เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมาก และคนไทยได้ใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมีการพัฒนาการใช้ไม้ไผ่ให้มีประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และยังใช้ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การแก้ปัญหาโลกร้อน ใช้เป็นไม้ทดแทนไม้จริงในการก่อสร้างบ้านเรือน ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ในอนาคต เป็นต้น


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]