รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ไม้ตะเคียนทอง : การเจริญเติบโตในแปลงปลูกป่าภาคอีสานของประเทศไทย
ผู้แต่ง อภิสิทธิ์ สิมศิริ
ปีที่เผยแพร่ 2544
รูปแบบการเผยแพร่ รายงานการประชุม
บรรณานุกรม อภิสิทธิ์ สิมศิริ. 2544. ไม้ตะเคียนทอง : การเจริญเติบโตในแปลงปลูกป่าภาคอีสานของประเทศไทย, น. 101-111. ใน รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7 วนวัฒนวิทยา เพื่อพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ตะเคียนทอง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

การศึกษาด้านการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าไม้ตะเคียนทองในภาคอีสาน ได้ดำเนินการที่สถานีอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาเมื่อปี พ.ศ.2532 สรุปผลเบื้องต้นของการเจริญเติบโตไม้ตะเคียนทองเมื่ออายุ 12 ปี ระยะปลูก 3x3 เมตร อัตราการรอดตายร้อยละ 95 ความสูงเฉลี่ย 8.79 เมตร ความโตของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับอก 11.27 ซม. และผลผลิตเนื้อไม้เฉลี่ย 92.65 ลูกบาศก์เมตร/เฮกแตร์


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]