รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง A simple method for large-scale propagation of Dendrocalamus asper
ผู้แต่ง Sanjay Singh, Pramod Kumar and Shamim Akhtar Ansari
ปีที่เผยแพร่ 2004
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม Singh. S., P. Kumar., and S.A. Ansari. 2004. A simple method for large-scale propagation of Dendrocalamus asper. Scientia Horticulturae 100 : 251-255.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

The influence of position of cuttings, auxin treatments and seasonal variation on adventitious rooting of Dendrocalamus asper, a multipurpose edible bamboo of horticultural value, was examined. Single node proximal (culm) and distal (culm-branch) cuttings were collected during the months of April–June and treated for 24 h with water or 2 mM auxin (indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA) and naphthalene acetic acid (NAA)). The treated cuttings were planted horizontally in sand beds and maintained under misting conditions for 2 months. Culm cuttings exhibited better adventitious rooting than culm-branch cuttings and the month of May proved to be the best for rooting of both types of cuttings. Auxin treatments also influenced adventitious rooting and their effectiveness was in the order: NAA>IBA>IAA. The interaction among auxin, position of cuttings and month of collection was also found to be significant on root induction and differentiation. Single node culm cuttings, without auxin treatment, resulted in 98% plantlets in May and 67% plantlets in June, and emerged as a suitable material for large-scale vegetative propagation. Administration of IAA or NAA to abundant culm-branch cuttings of low commercial utility (collected in May) also produces ≥50% plantlets.


แนะนำพรรณไม้

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-561-4292 ต่อ 5408
อีเมล [email protected]

มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 24,661 ครั้ง