รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลการคลุมดินด้วยกระถินยักษ์บนพื้นที่ปลูกพืชไร่
ผู้แต่ง ณรงค์ ผลวงษ์ พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การปลูก
การเติบโต/ผลผลิต
การตัดฟันและขนส่ง
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]