รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ผลของอุณหภมูิต่ำ ต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษา หน่อไม้ไผ่ตงพันธุ์กิมซุง
ผู้แต่ง นางสาวกุลชญา มีชำนาญ
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่กิมซุง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]