ระบบจัดการป่าอย่างยั่งยืน SELF – DECLARATION PLUS (SD+)

3 พ.ค. 2567, 14:44

ระบบจัดการป่าอย่างยั่งยืน SELF – DECLARATION PLUS (SD+)

โดย forest5531

ระบบSelf – Declaration Plus (SD+) เป็นการสำแดงตนเองแบบละเอียด โดยประชาชนสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อตอบสนองเกณฑ์และตัวชี้วัด (C& l) ของการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนในเรื่องของ การจัดการและแสดงรายงานต่างๆ ของข้อมูล เอกสารโฉนด แผนที่ พันธุ์ไม้คงคลัง และประวัติต่างๆพร้อมแสดงผลผ่าน QR code ในตัวไม้ท่อนและในรายงานได้ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน

อ่านรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ ระบบจัดการป่ายั่งยืน กรมป่าไม้ : https://etree.forest.go.th/login;returnURL=%2F

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบจัดการป่ายั่งยืน ได้ที่ : ไฟล์แนบมีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]