การรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

3 พ.ค. 2567, 14:54

การรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

โดย forest5531

การรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

รายละเอียดสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ที่ : ไฟล์แนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับรองไม้ ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
โทร. 02 5614292-3 ต่อ 5679มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]