รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทาง จุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี และกิมซุง
ผู้แต่ง พรชัย หาระโคตร ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก สมพงษ์ ทะบันหาร
ปีที่เผยแพร่ 2019
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่กิมซุง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]