รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงความแข็งแรงของกระดาษปะหน้า โดยการใช้เยื่อไผ่ตงทดแทนเยื่อใยยาวจากไม้ใบแคบ
ผู้แต่ง อารุณรัตน์ บุบผา, สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, พิชิต สมบูรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,477 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]