รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิธีการผลิตกระดาษจากเปลือกหน่อไม้ไผ่ตง
ผู้แต่ง สวนิต อิชยาวณิชย์ และ จักรพันธ์ เงาทอง
ปีที่เผยแพร่ 2555
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม Agricultural Sci. J. 43 : 3 (Suppl.) : 123-126 (2012)
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง ไผ่ตง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]