รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเจริญและผลผลิตของกระถินณรงค์และกระถินยักษ์ ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง จรูญ สุขเกษม ชวลิต ชโลธร ดุสิต มานะจุติ กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
ปีที่เผยแพร่ 2537
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์ กระถินยักษ์
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]