การขออนุญาตของฝ่ายด่านป่าไม้

3 พ.ค. 2567, 14:56

การขออนุญาตของฝ่ายด่านป่าไม้

โดย forest5531

การขออนุญาตของฝ่ายด่านป่าไม้ มีดังนี้ 

1. การขออนุญาตแจ้งเข้าและผ่านด่านป่าไม้ 

2. การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 

3. การขออนุญาตนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด 

4. การขออนุญาตผ่อนผันการนำไม้เคลื่อนที่ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 12 กรณีการขอออกใบเบิกทางฉบับเดียวใช้กำกับรถยนต์หลายคันหรือเรือหลายลำ 

รายละเอียดสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดได้ที่ : ไฟล์แนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายด่านป่าไม้ ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
โทร. 02 5614292-3 ต่อ 5679มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]