ระบบหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง SELF- DECLARATION (SD)

3 พ.ค. 2567, 15:31

ระบบหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง SELF- DECLARATION (SD)

โดย forest5531

ระบบหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง SELF- DECLARATION (SD)

ระบบ Self-Declaration (SD) คือหนึ่งในเครื่องมือของการสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ให้สามารถตัดไม้และเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก และลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายไม้จากการทำแหล่งที่มาในพื้นที่เอกสารสิทธ์ สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์ออกมาใช้ประกอบกับการขนส่งไม้ ผ่านระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้เพื่อประชาชน

อ่านรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ ระบบจัดการป่ายั่งยืน กรมป่าไม้ : https://etree.forest.go.th/login;returnURL=%2F

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบจัดการป่ายั่งยืน ได้ที่ : ไฟล์แนบมีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]