คู่มือการปลูกและการจัดการกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม

3 พ.ค. 2567, 16:22

คู่มือการปลูกและการจัดการกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม

โดย forest5531

คู่มือการปลูกและการจัดการกระถินณรงค์และกระถินลูกผสม โดยเครือข่ายความร่วมมือการปลูกและการจัดการไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป 

รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ : https://online.anyflip.com/unoq/gtbu/mobile/index.htmlมีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 104,227 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]