รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและอนุรักษ์ไม้พะยูง
ผู้แต่ง ณภัทร ฐานียการ
ปีที่เผยแพร่ 2558
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มกราคม 2558 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การรับรองสวนป่า/การรับรองไม้/การรับรองผลิตภัณฑ์
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 102,696 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]