รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์ของพรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง สิทธิชัย เสรีสงแสง1, สมพร ค าชมภู1
ปีที่เผยแพร่ 2552
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม Journal of Tropical Plants Research 2: 48-60. 20096
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การฟื้นฟูพื้นที่/การอนุรักษ์ดินและน้ำ
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]