รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การเติบโต รูปทรง และสัดส่วนแก่นของไม้พะยูง ในแปลงทดสอบลูกหลาน
ผู้แต่ง นางสาวพรรษชล หนูเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
รูปแบบการเผยแพร่ วิทยานิพนธ์
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]