รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การทดสอบคุณภาพเมล็ดของไม้พะยูง
ผู้แต่ง จุติเทพ โพธิปักษ์
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ รายงาน
บรรณานุกรม รายงานการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง พะยูง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงพันธุ์/การคัดเลือกสายพันธุ์ สายต้น ถิ่นกำเนิด/การปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้
การขยายพันธุ์/การสืบต่อพันธุ์
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]