รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง สักทองวันนี้ ก็คือสักสยามในอดีต
ผู้แต่ง สมชัย
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ วารสาร
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์/การแปรรูป
การลงทุน/ผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 101,171 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]