รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง การกักเก็บธาตุอาหารในมวลชีวภาพเหนือดิน และการคืนกลับธาตุอาหารในสวนป่าไม้โตเร็ว ที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล
ผู้แต่ง เอกพงษ์ ธนะวัติ 1 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2 ลดาวัลย์ พวงจิตร1 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1และ เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ กระถินลูกผสม
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]