รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพณรงค์ ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน
ผู้แต่ง มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1 เอกพงษ์ ธนะวัติ 1 ศักดา พรมเลิศ2 และ เอกชัย บ่ายแสงจันทร์2
ปีที่เผยแพร่
รูปแบบการเผยแพร่ อื่นๆ
บรรณานุกรม
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง กระถินยักษ์ กระถินลูกผสม กระถินเทพา ยูคาลิปตัส
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การเติบโต/ผลผลิต
สรุปย่อบทความ

แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 103,202 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]