รายละเอียดเอกสาร
ชื่อเรื่อง หนังสือคู่มือการเกษตรการปลูก และดูแลรักษาสวนป่า ไม้สักทองไม้เศรษฐกิจของชาติ
ผู้แต่ง ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
ปีที่เผยแพร่ 2537
รูปแบบการเผยแพร่ หนังสือ
บรรณานุกรม ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์. 2537. การปลูก และดูแลรักษาสวนป่าไม้สักทอง ไม้เศรษฐกิจของชาติ. สำนักพิมพ์เพชรกะรัต, กรุงเทพฯ.
พรรณไม้มีค่าที่เกี่ยวข้อง สัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง การปลูก
การจัดการสวนป่า/การดูแลรักษา
สรุปย่อบทความ

ไม้สักเป็นไที่มีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั่วโลก อันเนื่องมาจากเนื้อไม้มีคุณภาพสูง เป็นไม้ที่มีสีสันและลวดลายธรมชาติที่งดงาม ไม้สักชั้นหนึ่งสีของเนื้อไม้จะเป็นสีน้ำตาลทองและมีลวดลายสีดำ เนื้อไม้ของไม้สักค่อนข้างที่จะละเอียด มีเสี้ยนตรง น้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการเลื่อย ไส และตบแต่ง แต่ก็มีความแข็งแรงพอสมควร

ไม้สักสามารถที่จะนำมาใช้งานได้แทบทุกอย่างเท่าที่ไม้เนื้อแข็งชนิดอื่นๆ จะทำได้ เช่น นำมาใช้ในงานก่อสร้าง และโครงสร้างของที่อยู่อาศัย ใช้ทำดาดฟ้าเรือ ใช้ทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ และใช้ในการแกะสลักได้อย่างยอดเยี่ยมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม้สักยังมีความต้านทานต่อปลวก เชื้อเห็ดราต่างๆ ทนต่อกรดไม่ทำให้เหล็กเป็นสนิมตลอดทั้งทนทานต่อลมฟ้าอากาศที่จะทำลายเนื้อไม้ ดังจะเห็นได้จากสภาพของโบสถ์ วิหาร ที่มีอายุหลายร้อยปีที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักในจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือของไทย

ไม้สักในประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก ในสมัยก่อนไม้สักค่อนข้างจะหาง่ายและราคาไม่แพงประชาชนสามารถสร้างบ้านทั้งหลังโดยใช้ไม้สักล้วนๆ ได้ แต่ในปัจจุบันไม้สักในธรรมชาติกำลัจะหมดไป พราะความต้องการใช้สูง รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตกรหันมาปลูกไม้สักเพื่อใช้เองหรืเพื่อการค้าได้ และเนื่องจกความต้องการใช้ไม้มีมาก และนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่ต้อห่วงเรื่องราคาและการตลาดสำหรับไม้ชนิดนี้แต่อย่างใดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไม้ขนาดเล็กที่ได้จากการตัดสางขยายระยะ หรือไมชุง เมื่อมีการตัดมาใช้ประโยชน์ครั้งสุดท้ายก็ตาม

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมวิธีการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนกระบวนการส่งเข้าสู่ตลาดของไม้สักโดยเน้นไปที่การปลูกและดูแลรักษสวนป่าไม้สักทองซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี


แนะนำพรรณไม้
มีการใช้งานตรวจสอบพื้นที่แล้ว 60,234 ครั้ง

ดูแลระบบโดย
ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 025614292-3 ต่อ 5536 อีเมล [email protected]